Speaker Chaudhry Parvez Elahi Met Maulana Tariq Jamil